Linolja 1770

423 kr2078 kr

Observera: Endast för yrkesmässig användning. Privatpersoner rekommenderas att istället använda Mandelgren Linolja Exteriör.

Artikelnr: N/A Kategori:

Linolja Anno 1770

LINOLJA ANNO 1770 är en traditionellt kokt linolja som tillverkats efter ett historiskt recept från samma år. Motsvarande recept återfinns i historiska källor från 1100-talet fram till 1920-talet. Innehållet av bly ger egenskaper som elasticitet, god vidhäftning och väderbeständighet, egenskaper som är extra viktigt vid restaurering av kulturhistoriska objekt där långa ommålningsintervall eftersträvas.

Observera: Endast för yrkesmässig användning. Privatpersoner rekommenderas att istället använda Mandelgren Linolja Exteriör.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Till grundoljning samt som bindemedel för linoljefärg för underlag som trä, järn, sten och puts på kulturhistoriska objekt.

MATERIALÅTGÅNG

1 liter räcker till 8 – 24 m2 beroende på underlagets sugförmåga.

VERKTYG

Penslar av svinborst.

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst + 10 °C yttemperatur samt omgivande temperatur under tork.

TORKTID

Vid + 20 °C och 50 % relativ fuktighet dammtorr ca 3 dygn. Övermålningsbar efter härdning ca 14 dagar. Torktiden kan minskas genom att öka luftens omsättning och höja temperaturen. Var dock noggrann med att kontrollera genomhärdning genom test med hårt tryck och samtidig vridning med en fingetopp i ett hörn där oljan ofta samlas i tjockare skikt. Känns det mjukt eller kladdigt, är det inte härdat ännu.

PENSELTVÄTT

Den våta penseln kan förvaras i Mandelgen Penselolja mellan strykningarna. Vid hel rengöring torkas penseln ur ordentligt med trasa, sköljs därefter i lacknafta, torkas ur med trasa igen och kan därefter enkelt tvättas ren med tvål och vatten.

INNEHÅLL

Svensk, kallpressad linolja och bly(II)oxid. 

Bly(II)oxid är ett ämne som enligt Europeisk och Svensk miljölagstiftning är tillåten att användas för restaurering av kulturhistoriska byggnader och monument. Ämnet är upptaget på Kandidatlistan.

GRUNDOLJNING

Underlaget skall vara rent från fett, damm och annan smuts samt pH-neutralt (pH 7, dvs som rent vatten). Kontrollera också att underlaget är helt torrt (max 16 % fuktkvot),

Värm Linolja Anno 1770 till ca 80°C i en termostatstyrd värmare. Använd en anstrykare som håller mycket olja, och gå över alla ytor. Där underlaget är extra sugande, till exempel ändträ, går man tillbaka med penseln och ger mer. Grundolja alla ytor, såväl trärena ytor som ytor med väl sittande gammal färg.

OBSERVERA:

Arbeta in oljan i underlaget så att det uppstår friktion mellan pensel och underlag. Låt inte oljan ligga ovanpå som ett eget skikt, utan arbeta in den i underlagets porer och sprickor. Torka av eventuellt överskott av olja efter ca en halvtimme där olja eventuellt ligger på ytan som blanka områden.

Efter tre dagar kommer oljan att kännas torr. Den är dock ännu inte härdad och övermålningsbar. För att vara helt säker på att man inte målar för tidigt, rekommenderas 14 dagars torktid i 20 °C för grundoljan (dvs dubbelt så lång tid som för färgen sedan).

Grundoljning utförs före eventuella kittningar och eventuell schellackering av kvistar.

För kittning rekommenderas Mandelgren Linoljekitt (finns även på patron för batteridriven, alt lufttrycksdriven kittspruta).

Övermålning rekommenderas med Mandelgren Linoljefärg 1770.

SKÖTESELRÅD

Målade ytor med Mandelgren Linoljefärg 1770 håller glansen länge och kritar därefter mycket sparsamt. Det är dock viktigt att man vid fönstertvätt med mera inte använder etsande rengöringsmedel vilket ofta är fallet med olika typer av fönsterputs, målartvätt och fasadtvätt.

Använd istället en lösning av skonsam an- och non-jonisk tensid (t ex 1 msk Yes diskmedel i 7 liter ljummet vatten) och rengör efter förvattning med rent vatten, på samma sätt som vid förberedelse inför målning. Horisontella ytor som fönsterbleck och fotlister kan behöva en översyn vår och höst, så håller de länge. Eventuellt kan dessa också få en extra oljning och strykning efter ett par år för att fräscha upp utseendet och förlänga tiden mellan ommålning. 

VIKTIGT

• Måla aldrig i direkt solljus.

• Måla aldrig på fuktigt underlag.

• Måla aldrig innan tidigare skikt härdat (dvs alltid fast underlag).

• Och sist, men inte minst: Bearbeta oljan mot underlaget så att friktion uppstår. Skjuvkrafterna i detta moment är avgörande för målningens livslängd.

Storlek

500 ml, 1 liter, 2,5 liter, 5 liter

Du kanske också gillar …

Updating…
  • Inga produkter i varukorgen.