Mandelgren Kvalitetssäkring

Eftersom vi vet hur viktigt det är med  appliceringsteknik och bedömning av underlaget är, har vi från början agerat ”målarmästare” till våra referensprojekt och på det sättet har ett kvalitetssäkringsprogram utformats. Det startar med en förundersökning där underlaget bedöms för att utforma lämpligt program för underarbete och målning. I vissa fall föregås detta av en färgarkeologisk undersökning och, om det skulle behövas, har vi även kompetens för att utföra skadeutredningar.

Vi följer målningsprojektet genom alla moment, kontrollerar skikttjocklek, bedömer underlag för övermålning samt vidareutbildar projektens målare och hantverkare genom hela processen.

Vårt kvalitetssäkringsprogram innebär också att alla moment och material dokumenteras i en restaureringsrapport som också kan användas för avrapportering till antikvariska myndigheter vid bidragsärenden.

Nedanstående referensobjekt har följts på detta sätt  i olika omfattning.

Vid intresse för kvalitetssäkring av Ert målningsprojekt, kontakta gärna oss och begär offert.

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.